Stavast is een platte organisatie. Dit betekent dat wij geen gebruik maken van vele tussenlagen met managers. Zo is de bestuurder ook werkzaam in de directe begeleiding. Hierdoor zijn de lijnen tussen de klanten, de begeleiders  en bestuur kort en voelen zowel klanten als medewerkers zich dan ook behandeld als mensen en niet als nummers. Er is veel (informeel) contact en daardoor kan Stavast snel, flexibel en vraaggericht werken. De organisatie wordt niet gestuurd op basis van cijfers maar op het welzijn van onze klanten en medewerkers.