Klanttevredenheid

Tevreden klanten is waar we het allemaal voor doen. Bij ons laatste klanttevredenheidsonderzoek waardeerde onze klanten de gehele dienstverlening met een 8,9.

Kwaliteitsbeleid

Stavast bekijkt continu of ze haar dienstverlening kan verbeteren. Alle processen binnen Stavast worden gezien als cyclisch en worden daarom regelmatig geëvalueerd, bijgesteld en verbeterd.

Onze maatstaven voor kwaliteit en kwaliteitshandhaving zijn het product van onze eigen waarden en de wensen en behoeftes van klanten. Daarnaast opereert Stavast vanuit de kaders die door externe instituten en de overheid worden opgesteld:

  • Er worden kwaliteitskeuringen uitgevoerd bij Stavast door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit.
  • Een gedeelte van de begeleiders is SKJ geregistreerd. Om deze wettelijke eis te integreren, toe te passen en te onderschrijven is het beleidsdocument Norm Verantwoorde Werktoedeling opgesteld.
  • Stavast voldoet aan de eisen die door de Wkkgz zijn opgesteld en waar door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op wordt toegezien.
  • Stavast voldoet aan de Kwaliteitskaders Gehandicaptenzorg en werkt volgens de Zorgbrede Governance code Gehandicaptenzorg
  • Stavast is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend onder de noemer van Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten (87.20), te vinden in het zorgaanbiedersportaal.
  • Stavast is aangesloten bij de NBAV; Nederlandse Branche vereniging Aangepaste Vakanties.
  • Stavast heeft als organisatie een VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze is afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Stavast is een erkend leerbedrijf.

Uiteraard heeft Stavast een Privacyregelement zodat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens gewaarborgd is.

Zijn er zaken die u graag anders had willen zien? Laten we hier samen uit proberen te komen. Mocht u een klacht hebben, kunt altijd terecht bij de vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie. De klachtencommissie is onpartijdig en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Stavast is aangesloten bij de klachtenregeling van erisietsmisgegaan.nl/. Via de volgende link vindt u alle informatie over het klachtenreglement: Klachtenprocedure.