Missie

Stavast wil je helpen om zelfredzaam te worden in alles wat binnen je mogelijkheden ligt. Je handvatten aanreiken zodat je je talenten optimaal kunt benutten. Een fijne veilige omgeving creëren waarin je jezelf kunt zijn en waar positieve eigenschappen worden gezien. Waar je sociale contacten hebt, mooie ervaringen opdoet en kunt genieten.

Visie

Stavast wil vanuit een vertrouwde stabiele relatie een veilige en voorspelbare basis vormen, een basis van waaruit je kan gaan exploreren en waarop je altijd weer kan terug vallen.

Kernwaarden

Stavast vindt dat iedereen erkenning, waardering en voldoening zou moeten kunnen ervaren. Dat iedereen het gevoel heeft dat hij/zij onderdeel is van de maatschappij en iets betekent voor deze samenleving. Dat je participeert, op je eigen manier. Stavast vindt het erg belangrijk dat iedereen ontdekt wat zijn sterke en minder sterke punten zijn en de kans krijgt zijn eigen kracht, talent en passie uit te bouwen.

Een goede relatie tussen de begeleider en de klant en zijn sociaal netwerk is een voorwaarde voor persoonlijke ontwikkeling. Stavast hecht daarom enorm veel waarde aan die relatie. Stavast streeft er naar om de klant zoveel mogelijk door dezelfde begeleider te laten begeleiden. Deze relatie vormt de basis om begeleiding te kunnen blijven bieden gedurende de verschillende perioden en facetten in iemands leven.

Stavast gelooft in kleinschalige persoonlijke zorg. Zorg moet vorm gegeven worden aan de hand van de vraag in plaats van het aanbod. Maatwerk, waarbij het welbevinden en de zorgvraag van de klant centraal staan. De regie en verantwoordelijkheid over budget en inhoud van de zorg ligt zoveel mogelijk bij de klant.

Ieder gedrag heeft een oorzaak. Wanneer gedrag negatief is, proberen we de oorzaak te achterhalen en hierop te anticiperen. We keuren nooit een persoon af maar soms wel het gedrag dat hij of zij vertoont.

Door herkenning van zichzelf in anderen ziet men dat men niet de enige is die ‘anders’ is. Dit zal het gevoel van eigenwaarde vergroten, wat goed is voor het zelfvertrouwen. Samen met de vele succeservaringen die men in samenwerking met ons opdoet, vormt dit een basis voor een positieve omgang met zichzelf en andere mensen.

Ieder mens is uniek. Er is geen uniforme manier om iemand te begeleiden. Via een positieve en persoonlijke benadering bieden wij stavast in de dagelijkse leefwereld. Wij vinden het belangrijk dat mensen het naar hun zin hebben en zich bij ons veilig en op hun gemak voelen. Dit gebeurt vanuit voorspelbaarheid, structuur en positiviteit. Hierdoor krijgt men een kans zichzelf te zijn en zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen zodat men zich gemakkelijker kan handhaven in de maatschappij.

‘Ieder mens is uniek’ klinkt als een open deur, maar het is wel fundamenteel. Het vraagt ons om met ieder mens anders om te gaan en andere invalshoeken te gebruiken om doelen te kunnen verwezenlijken. Een uniforme aanpak bestaat er niet. In de exacte wetenschappen kan een theorie een wet worden, maar in de pedagogiek zijn er alleen theorieën. Deze theorieën zijn cultuur- en tijdsgebonden. Als er na verloop van tijd een betere theorie komt, treden andere theorieën naar de achtergrond. Wij maken daarom dus niet gebruik van één bepaalde theorie of systeem maar nemen naar voortschrijdend inzicht van alle gangbare theorieën, die elementen die het beste bij de behoeften van die persoon aansluiten. We proberen vanuit de praktijk van het individu oplossingen te vinden. We werken niet vanuit een systeem aan het individu maar vanuit het individu bouwen we een systeem waarin men zich veilig en vertrouwd voelt en van waaruit hij of zij zich kan ontplooien.

Ecologische Voetafdruk

Stavast wil bewust omgaan met onze aarde en alles wat daarop leeft, groeit en bloeit. We vinden het belangrijk om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Dit doen wij onder andere door tijdens de weekenden voedselverspilling terug te brengen, 1 maaltijd per weekend vegetarisch te eten en hebben we aandacht voor seizoensgebonden producten. Op kantoor hebben we energiebesparende maatregelen, proberen we zo min mogelijk te printen, scheiden we al ons afval, repareren we kapotte producten zoveel mogelijk en gebruiken we tweedehands artikelen.

Tot slot zijn er ideeën om in de toekomst zelf energie op te wekken en onze CO₂ uitstoot te compenseren.