Stavast biedt logeerweekenden aan op drie vaste locaties in Nederland. Tijdens de logeerweekenden komen de kinderen en jongeren in contact met leeftijdsgenoten. Ze zien dan dat zij niet de enige zijn die speciaal zijn. Ze ervaren dit vaak als enorm fijn. Ze hoeven dan even niet op hun tenen te lopen maar mogen gewoon zichzelf zijn. Spelenderwijs oefenen zij ondertussen sociale vaardigheden. Ouders/ verzorgers en eventuele broers en zussen worden tijdens de logeerweekenden even ontlast zodat zij niet overbelast raken.

De logeerweekenden hebben een actief karakter en omvatten een diversiteit aan sociale en praktische activiteiten. Het programma is gericht op het bieden van structuur, voorspelbaarheid, beweging, ontspanning en een heleboel gezelligheid.

De groepjes bestaan uit ongeveer vijf kinderen en twee begeleiders. Doordat we meerdere huisjes naast elkaar boeken, hebben kinderen meer potentiële kameraden. Bij de samenstelling van de groepjes wordt er gekeken naar de leeftijd, de persoonlijke mogelijkheden en interesses van het kind. Wij streven er naar om zoveel mogelijk vaste groepjes met steeds dezelfde begeleiders te vormen.

De weekenden vinden plaats van vrijdag 18.00 uur tot zondag 18.00 uur. Een week voorafgaand aan het weekend krijg je het programma thuis zodat je kind is voorbereid op wat gaat komen, weet welke activiteiten er op het programma staan en wie er mee gaan.

Iedere maand hebben we een ander thema waaraan de activiteiten gekoppeld zijn. De activiteiten vinden zowel binnenshuis als buitenshuis plaats. Wij stimuleren de kinderen om mee te denken met de invulling van het programma.

Tijdens de weekenden werken wij samen met de ouders en de kinderen aan doelen om de zelfredzaamheid te vergroten. Dit doen we aan de hand van het persoonlijk ondersteuningsplan. Bij deze doelen kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • Sociale contacten aangaan en onderhouden;
 • Sociale vaardigheden;
 • Inzicht in eigen gedrag;
 • Inzicht in andermans gedrag;
 • Zelfredzaamheidsvaardigheden;
 • Inzicht, acceptatie en omgaan met eigen beperkingen;
 • Zelf keuzes/besluiten maken;
 • Zich aan regels/afspraken houden;
 • Omgaan met veranderingen;
 • Omgaan met impulsiviteit;
 • Omgaan met boosheid;
 • Zelf problemen oplossen.

Wij werken niet met een vast contract voor een bepaald aantal weekenden. Je kunt je kind per weekend opgeven en ook per direct stoppen met de weekendbegeleiding. Bij agenda: logeerweekenden staat een planning met data en de locaties waar de weekenden plaats zullen vinden. Om een indruk te krijgen van de weekenden die wij aanbieden, kun je via onderstaande links een aantal voorbeelden bekijken.

Voorbeeldprogramma Dierenbos
Voorbeeldprogramma juni

Voorbeeldprogramma Rabbit Hill
Voorbeeldprogramma Noordduinen