Stavast is ontstaan vanuit de droom om de ondersteuning aan onze doelgroep beter en persoonlijker vorm te geven. Stavast werkt daarbij nauw samen met haar klanten, hun netwerk en collega’s. Wij nodigen gemeenten uit om ook met Stavast samen te werken, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat haar inwoners in hun kracht komen te staan. Stavast kan als kleinschalige zorgaanbieder een bijdrage leveren om de langdurige zorg betaalbaar te houden. Door de platte structuur van onze organisatie zijn wij erg flexibel en spelen we in op veranderingen en ondersteuningsvragen. Uitgangspunten die in onze werkwijze geïntegreerd zijn:

  • De klant staat centraal en de ondersteuning verwezenlijken we dichtbij;
  • De eigen kracht en verantwoordelijkheid zijn uitgangspunt;
  • Transparant en vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken;
  • Zelfredzaamheid en participatie in de samenleving verwezenlijken;
  • Samen werken met collega-organisaties;
  • Een beroep doen op de sociale netwerken en zodoende ook wijk en buurtgericht werken;
  • Preventief werken om problemen voor te zijn.

Stavast ziet door de transitie van de AWBZ, jeugdzorg, participatiewet en de invoering van het passend onderwijs, kansen om de ondersteuning aan kwetsbare burgers dichterbij, kwalitatief beter en nog efficiënter vorm te geven.